Őseink mesélnek

Bármelyikünk sváb ősei lehetnének azok az óbudai német ajkú családok, akik történetével megismerkedhetünk 2019. február 8-án, pénteken 18:00 órától Hajnal Anett előadásában az Óbudai Platán Könyvtár Ezüsthegyi Könyvtárában.

Akár harminc éve, akár egy hónapja, akár születésünk óta lakunk Óbudán érdemes megállni egy pillanatra és megismerni azon családok életét, akiknek a 19-20. század fordulóján szintén Óbuda utcái jelentették az otthont. Nemcsak azért, mert a helytörténeti emlékek felidézésével részletes képet kapunk, arról, hogy a közösség, melyben élünk hogyan alakult ki, hanem eleink életükkel akár mintául is szolgálhatnak a mai változó világban utat kereső ember számára.

Az előadónő PhD hallgatóként kezdett Budapest németajkú lakosságával foglalkozni. Az adatgyűjtés során ébredt rá, hogy saját elődei életének dokumentumai is elegendő anyagot biztosíthatnak egy többéves kutatáshoz.

Az est során három família, a Lebhardt, Harrer, és Gruber család mindennapja elevenednek meg. Őseik, azok a Dunán érkezett telepesek, akik a folyó közelében maradtak, és utódaik generációkon keresztül egymás között házasodtak, együtt dolgoztak, egy felekezethez tartoztak. Akadt közöttük szőlősgazda, vendéglős, szatócs, akik foglalkozásukat, keresztneveiket, vallásukat tekintve bármelyikünk sváb ősei lehetnének. A kívülállók a „Braunhaxler“ (barnalábú) csúfnévvel illették őket, mivel a sok szőlőmunka barnára festette a lábszárukat. Ezek a családok több szálon összefonódva, nagyon hasonlóan éltek, így az előadásból sok mindent megtudhatunk a saját itt élt őseinkről is, amit kiegészíthetünk a könyvtár helyismereti gyűjteményének használatával.

Hajnal Anett múltba tekintő, de jövőbe mutató előadása az első azon helytörténeti előadások közül, amelyeknek az Óbudai Platán Könyvtár Ezüsthegyi Könyvtárának új épülete biztosít helyszínt.

2019 2020 2021 2022 2023 2024