zöld koncepció

Az Ezüsthegyi Könyvtár és központi könyvtára, az Óbudai Platán Könyvtár elkötelezetten áll ki a környezettudatosság mellett. Az alapvetően környezetbarát szolgáltatásnak mondható könyvek, hangoskönyvek, folyóiratok kölcsönzésén túl számos további speciális szolgáltatásban, rendezvényen, épületenergetikai működésben megjelenik a zöld szemlélet.

Az Ezüsthegyi Könyvtárban is fontos lépés volt a belső és a külső tér közötti kapcsolat megteremtése, a könyvtári belső és a kerti szolgáltatások összhangjának megjelenése. A szabadtéri olvasóterem és a szabadtéri rendezvények mellett olyan kezdeményezések is megvalósultak a helyi adottságoknak köszönhetően, mint a mintakert, tankert vagy a fűszerkert. Az épületben a 2017-ben kezdődő felújításának köszönhetően a szelektív hulladékgyűjtés mellett energiatakarékos világítás, hűtés, fűtés működik. Az épületenergetikai fejlesztés nem valósulhatott volna meg a fenntartó önkormányzat együttműködése nélkül. Támogatva az olvasókat a környezetbarát közlekedésben, kerékpártárolók kerültek kialakításra az épület mellett. Mindemellett az Ezüsthegyi Könyvtár is saját külön gyűjteménnyel rendelkezik a témában, amit “Öko sarok” név jelez, illetve az állománygyarapításban is tudatosan nagy hangsúlyt kap az új öko témájú dokumentumok beszerzése. A kültéri olvasási lehetőség mellett a kertben és az épületben is egyaránt elérhető a wifi szolgáltatás, lehetőséget teremtve a saját eszközök használatára.

A könyvtár számos korosztály számára szervez kulturális és szabadidős programokat, melyek egy része a rendelkezésre álló szabadtéren valósul meg. A programok kialakításában nagy hangsúly esik az öko témákra. A rendezvényekkel az intézmény szeretne segítséget nyújtani abban, hogy mindenki a maga módján klíma- és környezettudatos változásokat tudjon elérni a saját életében.

Ezenkívül az Ezüsthegyi Könyvtárban olyan speciális zöld szolgáltatások is bevezetésre kerültek, mint az országban egyedülállóan működő magkönyvtár.

 

ZÖLD KÖNYVTÁR DÍJ

Az IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions = Könyvtári Egyesületek és Szervezetek Nemzetközi Egyesülése) mindig jelentős feladatot vállalt a nemzetközi kultúrpolitikai és a könyvtár szakmai törekvések formálásában és adaptálásában. Feladatát több szekcióban és speciális érdeklődésű csoportban valósítja meg. A szervezetek közül kiemelkedik az ENSULIB (Environment, Sustainability and Libraries Special Interest Group = Környezetvédelmi, Fenntarthatósági és Könyvtárak Különleges Érdekcsoportja), amely a könyvtárak fenntarthatósággal kapcsolatos fejlesztéseivel, szolgáltatásaival, erőforrásaival, a különböző környezetbarát gyakorlatok alkalmazásával és szemléletformálással foglalkozik.

Az IFLA – ENSULIB 2020-ban ötödik alkalommal hirdette meg a De Gruyter Kiadó támogatásával a Zöld Könyvtár Díj pályázatát (Green Library Award), amely felhívásra könyvtárunk is pályázott.

Az Óbudai Platán Könyvtár Ezüsthegyi Könyvtárának pályázata