Az Ezüsthegyi Könyvtár az Óbudai Platán Könyvtár fiókkönyvtáraként működik Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata fenntartásában. Alapfeladata a szellemi tudásvagyon közvetítése, az olvasáskultúra terjesztése. Közel 25 000 kötettel, folyóiratokkal, DVD-filmekkel, hangoskönyvekkel, gyermekkönyvtári részleggel, internet-hozzáféréssel várja látogatóit. Mind állománya kialakításában, mind programjaiban, szolgáltatásaiban, működésében megjelenik a zöld szemlélet.

Kulturális közösségi pontként programokat kínál, részt vállal a közösségépítésben, csatlakozva a kerületi kulturális projektekhez. Szoros kapcsolatot ápol a helyi kulturális intézményekkel, és együttműködő partnere a helyi nevelési, oktatási intézményeknek, civil szervezeteknek, civil közösségeknek. Felnőtteknek irodalmi esteket, tudományos előadásokat, író-olvasó találkozókat, klubfoglalkozásokat gyerekeknek kreatív kézműves foglalkozásokat diafilm vetítéseket, papírszínházi előadásokat és zöld szemléletű programokat kínál. Szintén az olvasáskultúra népszerűsítése, a közösségépítés és a könyvek újra felhasználásának elősegítése céljával az Óbudai Platán Könyvtár fiókkönyvtáraként részt vesz a kerületben található, 0-24 órában nyitva álló könyvszekrények, az Óbudai Könyvmegállók üzemeltetésében.

Az Ezüsthegyi Könyvtár megalakulásával teljesedett ki az Óbudai Platán Könyvtár számára fontos környezettudatos szemléletet. Az épület energiahatékony kialakításával, az olyan innovatív szolgáltatások, mint a magkönyvtár bevezetésével, a terület adta lehetőségek kihasználásával egy a működést teljesen átfogó zöld szemlélet került megvalósításra. Az intézmény fenntartható fejlődésért végzett munkáját, környezetvédelmi szemléletformáló törekvéseit a Könyvtári Egyesületek és Szervezetek Nemzetközi Egyesülése (IFLA) 2020-ban nemzetközi Zöld Könyvtár Díjjal ismerte el.

A könyvtár használói, együttműködő partnerei elégedettségének megvalósulása, növelése érdekében az Ezüsthegyi Könyvtár az Óbudai Platán Könyvtár fiókkönyvtáraként folyamatosan törekszik a szolgáltatások színvonalas, minőségi biztosítására és fejlesztésére, valamint az intézmény optimális működtetésére. A minőséggel kapcsolatos célkitűzések megvalósításához a teljes körű minőségirányítás (Total Quality Management, TQM) módszereit és technikáit alkalmazza. 

A minőségmenedzsmenten alapuló, magas színvonalú könyvtár szakmai tevékenységért az Óbudai Platán Könyvtár 2021-ben Minősített Könyvtár címet nyert. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett pályázat a hazai könyvtár szakma egyik legrangosabb megmérettetése. A Minősített Könyvtár címet 2021. január 22-én, a Magyar Kultúra Napján ünnepélyes online díjátadó gálán vehette át az intézmény. A cím elnyeréséhez szükség volt a kerület támogatására, a partnerek és kollégák elkötelezett együttműködésére, olvasóink szeretetére, amit ezúton is köszönünk!  

Az Óbudai Platán Könyvtár Ezüsthegyi Könyvtára nemdohányzó intézmény!

A 2011. évi XLI. törvény a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény módosításáról rendelkező szabályozás értelmében az épület egész területén TILOS a dohányzás és a tudatmódosító szerek használata.

 


Új közösségi olvasóhely nyílik Békásmegyeren

Idén kezdődik az Ezüsthegy utcai könyvtár felújítása

Belső bontási munkák az Ezüsthegyi könyvtár épületében

Könyvtárat újítanak Békásmegyeren


 

Az Óbudai Platán Könyvtár és Ezüsthegyi Könyvtára települési könyvtárként működik Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata fenntartásában. Alapfeladata a III. kerületi lakosság és vonzáskörzetének közkönyvtári ellátása, a tárgyi és szellemi kultúra értékeinek gyűjtése, rendszerezése és közvetítése. Küldetésének tekinti, hogy jellemzően a kerület és vonzáskörzetében élők változó információs igényei szerint gyűjtse, rendszerezze, szolgáltassa dokumentumait. Tudásalapú társadalom intézményeként szabad, korlátozás nélküli hozzáférést biztosít a dokumentumokhoz és az információhoz, támogatva az információs esélyegyenlőség megvalósulását. Kulturális intézményként részt vesz a kulturális alapellátás biztosításában.

Stratégiai terve és jövőképe által is meghatározott célja olyan közösségi helyszínként segíteni a közösségépítést, ahol az olvasói igényekhez alakított és speciális szolgáltatásai mellett az élményszerzés része a mindennapoknak. A kerület és környéke kulturális értékközvetítőjeként esélyt biztosít a társas érintkezésre a kora gyermekkortól az aktív idős korig.

A könyvtár munkatársai elkötelezettek abban, hogy a közösen elfogadott minőségirányítási értékek és elvek szerint, a használói igényekhez igazítva alakítsák, fejlesszék és folyamatosan magas színvonalon biztosítsák a szolgáltatásokat.

A minőséggel kapcsolatos célkitűzéseink megvalósításához a teljes körű minőségirányítás (Total Quality Management, TQM) módszereit, a PDCA elvét alkalmazza.

 

1. Nyilvános dokumentumok

Óbudai Platán Könyvtár Használati szabályzata

Óbudai Platán Könyvtár Ezüsthegyi Könyvtárának Használati szabályzata

Házirend az Óbudai Platán Könyvtárban 

Házirend az Óbudai Platán Könyvtár Ezüsthegyi Könyvtárában 

Fenntartói nyilatkozat

Szervezeti és Működési Szabályzat

Panaszkezelési szabályzat

Küldetésnyilatkozat

Jövőkép

Minőségpolitikai nyilatkozat

Szervezeti értékrend

Stratégiai terv 2018-2022

Munkatervek, beszámolók

Médiamegjelenések gyűjteménye 2019

Használói elégedettségi és igényfelmérések

Pályázati beszámolók

 

2. Belső dokumentumok

A belső dokumentumok a munkatársak számára belső információs rendszerünkben hozzáférhetők.

2.1. Vezetéssel kapcsolatos dokumentumok

A Minőségirányítási Tanács (MIT) ügyrendje, értekezletek beszámolói

Továbbképzési terv 2018-2022

Éves beiskolázási tervek 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 

Kompetencia felmérés 2017, 2019

2.2. Emberi erőforrásokkal kapcsolatos dokumentumok

Dolgozói elégedettségmérés 2017

Teljesítmény értékelés 2018, 2019

2.3. Partnerkapcsolatok és erőforrások

Partnerlista

Partneri elégedettségi felmérés az intézménnyel együttműködő óvodák körében 2019

2.4. Folyamatok

Folyamatábrák, leírások, kockázatelemzések

2.5. Könyvtári önértékelés 2019

 

Az Ezüsthegyi Könyvtár és központi könyvtára, az Óbudai Platán Könyvtár elkötelezetten áll ki a környezettudatosság mellett. Az alapvetően környezetbarát szolgáltatásnak mondható könyvek, hangoskönyvek, folyóiratok kölcsönzésén túl számos további speciális szolgáltatásban, rendezvényen, épületenergetikai működésben megjelenik a zöld szemlélet.

Az Ezüsthegyi Könyvtárban is fontos lépés volt a belső és a külső tér közötti kapcsolat megteremtése, a könyvtári belső és a kerti szolgáltatások összhangjának megjelenése. A szabadtéri olvasóterem és a szabadtéri rendezvények mellett olyan kezdeményezések is megvalósultak a helyi adottságoknak köszönhetően, mint a mintakert, tankert vagy a fűszerkert. Az épületben a 2017-ben kezdődő felújításának köszönhetően a szelektív hulladékgyűjtés mellett energiatakarékos világítás, hűtés, fűtés működik. Az épületenergetikai fejlesztés nem valósulhatott volna meg a fenntartó önkormányzat együttműködése nélkül. Támogatva az olvasókat a környezetbarát közlekedésben, kerékpártárolók kerültek kialakításra az épület mellett. Mindemellett az Ezüsthegyi Könyvtár is saját külön gyűjteménnyel rendelkezik a témában, amit “Öko sarok” név jelez, illetve az állománygyarapításban is tudatosan nagy hangsúlyt kap az új öko témájú dokumentumok beszerzése. A kültéri olvasási lehetőség mellett a kertben és az épületben is egyaránt elérhető a wifi szolgáltatás, lehetőséget teremtve a saját eszközök használatára.

A könyvtár számos korosztály számára szervez kulturális és szabadidős programokat, melyek egy része a rendelkezésre álló szabadtéren valósul meg. A programok kialakításában nagy hangsúly esik az öko témákra. A rendezvényekkel az intézmény szeretne segítséget nyújtani abban, hogy mindenki a maga módján klíma- és környezettudatos változásokat tudjon elérni a saját életében.

Ezenkívül az Ezüsthegyi Könyvtárban olyan speciális zöld szolgáltatások is bevezetésre kerültek, mint az országban egyedülállóan működő magkönyvtár.

 

ZÖLD KÖNYVTÁR DÍJ

Az IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions = Könyvtári Egyesületek és Szervezetek Nemzetközi Egyesülése) mindig jelentős feladatot vállalt a nemzetközi kultúrpolitikai és a könyvtár szakmai törekvések formálásában és adaptálásában. Feladatát több szekcióban és speciális érdeklődésű csoportban valósítja meg. A szervezetek közül kiemelkedik az ENSULIB (Environment, Sustainability and Libraries Special Interest Group = Környezetvédelmi, Fenntarthatósági és Könyvtárak Különleges Érdekcsoportja), amely a könyvtárak fenntarthatósággal kapcsolatos fejlesztéseivel, szolgáltatásaival, erőforrásaival, a különböző környezetbarát gyakorlatok alkalmazásával és szemléletformálással foglalkozik.

Az IFLA – ENSULIB 2020-ban ötödik alkalommal hirdette meg a De Gruyter Kiadó támogatásával a Zöld Könyvtár Díj pályázatát (Green Library Award), amely felhívásra könyvtárunk is pályázott.

Az Óbudai Platán Könyvtár Ezüsthegyi Könyvtárának pályázata

Szépvölgyi Katalin könyvtárvezető
+36 1 454 0826, +36 70 685 2165
szepvolgyi.katalin@kszki.obuda.hu

könyvtárosok

Budai Csilla tájékoztató könyvtáros
+36 1 454 0826
platanf@kszki.obuda.hu 

Kerékgyártó Judit gyerekkönyvtáros
+36 1 454 0826
kerekgyarto.judit@kszki.obuda.hu 

közművelődési csoport

Czétány Krisztina  közművelődési szakember
+36 1 368 7093, +36 20 345 4225
rendezveny@platankonyvtar.hu

Kollár Krisztina
kommunikációs és közönségkapcsolati referens
+36 1 368 7093, +36 70 685 2049
sajto@platankonyvtar.hu

technikai csoport

Pruzsinszky István gondnok
+36 20 492 8554

 

Jelenleg nincs betöltetlen álláshelyünk.

A könyvtárainkban különféle munkatípusok közül lehet választani: számítógépes adminisztratív munka; dokumentumok jelzetelése, azok javítása; állományrészek színcsíkos jelölése; raktározási munka; pakolás, könyvtári rend ellenőrzése (szabadpolcon) és egyéb könyvtári munkával összefüggő tevékenységek. A felnőtteknek és gyerekeknek szóló rendezvényeinken asszisztálás, háttérmunka.

Óbudai Platán Könyvtárban

1031 Budapest, Arató Emil tér 1.
Czétány Krisztina, közművelődési szakembernél: rendezveny@platankonyvtar.hu
Tel: +36 20 345 4225 

 Óbudai Platán Könyvtár Ezüsthegyi Könyvtárában
1038 Budapest, Ezüsthegy u. 16.
Szépvölgyi Katalin könyvtárvezetőnél: szepvolgyi.katalin@kszki.obuda.hu
Tel: +36 1 454 0826

Iskolák, amelyekkel már együttműködünk:

BGSZC Károlyi Mihály Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakgimnáziuma, BMSZC Bláthy Ottó Titusz Informatikai Szakgimnáziuma, BMSZC Than Károly Ökoiskola és Technikum, BVHSzC Dobos C. József Szakképző Iskolája, Kerék Általános Iskola és Gimnázium, Kőrösi Csoma Sándor Két Tanítási Nyelvű Baptista Gimnázium, Óbudai Árpád Gimnázium, Újbudai Széchenyi István Gimnázium, Újpesti Bródy Imre Gimnázium és Általános Iskola, Városmajori Gimnázium, Szent József Katolikus Óvoda Általános Iskola és Gimnázium, Újpesti Könyves Kálmán Gimnázium, BGSZC Varga István Kereskedelmi, Közgazdasági Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája, BMSZC Pataky István Híradásipari és Informatikai Szakgimnázium, Szentendrei Móricz Zsigmond Gimnázium, Budapest IX. Kerületi Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium, BGSZC Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelmi Szakgimnáziuma, Eötvös József Gimnázium, BKSZC Pogány Frigyes Szakgimnáziuma, BKSZC Kozma Lajos Faipari Szakgimnáziuma, Friedrich Schiller Gimnázium és Kollégium (Pilisvörösvár), Constantinum Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Technikum, Kollégium (Kiskunfélegyháza), Ferences Gimnázium (Szentendre), Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Budai Középiskolája, Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kreatív Technikum, Budapest VI. Kerületi Kölcsey Ferenc Gimnázium, Veres Péter Gimnázium, Veritas Collegiate Academy Budapest, BMSZC Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Technikum, BGSZC Budai Technikum, ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium, Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium és Kollégium, Forrai Metodista Gimnázium és Művészeti Technikum, Budapesti Eötvös József Gimnázium