Álmodj velem, rólad álmodom

A valóság és a fikció játéka, amit a május 7-én megnyílt kiállításunk látogatói megtapasztalhatnak. A nem mindennapi témát feldolgozó Álmodj velem, rólad álmodom című tárlat július 5-ig tekinthető meg könyvtárunkban.

Május 7-től egy nem mindennapi témát feldolgozó kiállítással találkozhatnak látogatóink kiállítótermünkben. A szokatlan, de számos aspektusból kérdéseket felvető és továbbgondolkodásra késztető tárlat témája az álom.
A kiállítás megálmodója, Markó Luca képzőművész, aki az alvást egyfajta távolmaradásként, hozzáférhetetlenségként értelmezi. Abból a tapasztalatból indul ki, hogy akkor hiányzik valaki a legjobban, ha a fizikai közelsége ellenére valamilyen oknál fogva mégsem elérhető számunkra. A metafizikai magány, egy alvó emberrel egy ágyban fekve különösen szembetűnő, ahogy már Pilinszky is megfogalmazta azt az Életfogytiglan című versében: “Az ágy közös, a párna nem.”
Ebből kiindulva a művésznő négy-négy különböző korú és vele más-más viszonyban álló nőt és férfit keresett meg, hogy olvassák fel a róluk szóló, nekik címzett álmát. Mindeközben arra keresi a választ, hogy álmainak szereplői mennyiben azonosak azokkal a valóságos személyekkel, akik megjelenítik őket. Vajon milyen módon léteznek mások tudatunkban és tudatalattinkban? Egyáltalán mi szűrhető le egy álomból másokról és önmagunkról?
A rendszeresen dokumentált álmok közül ez alkalommal nyolc archetipikus álom szerepel a kiállításon. Az álmok szereplői olyan vizuálisan erős terekbe és térkompozíciókba elhelyezve olvassák fel a róluk szóló álmot, melyek erősen emlékeztetnek, utalnak a felolvasott szövegekre. Így a valóság és fikció játéka, ami látszólag a rekonstruált álomszituációba helyezett egyéneket teszi meg főszereplőknek, mégis az alkotó rajzolódik ki abból, amit a látogató a személyes álmokba bekukucskálva lát.
A kiállítás anyaga a MOME Média design BA szakra készült diplomamunka részét képezi, ami július 5-ig megtekinthető könyvtárunkban.
Forrás: https://designisso.com/2016/06/16/marko-luca-almodj-velem-rolad-almodom/

2019 2020 2021 2022 2023 2024