Az Óbudai Platán Könyvtár és fiókkönyvtára, az Ezüsthegyi Könyvtár városi könyvtárként működik Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata fenntartásában. Közkönyvtári ellátást biztosít a III. kerületben.

Közel 70 000 dokumentumból (könyv, hangoskönyv, folyóirat, napilap, dvd film) álló gyűjteményt gondoz, gyarapít, tesz hozzáférhetővé látogatói részére. A 21. század technikai adottságainak megfelelően, jellemzően a kerület és vonzáskörzetében élők változó információs igényei szerint gyűjti, rendszerezi, szolgáltatja dokumentumait. A gyerekek számára külön gyerekkönyvtári részleget tart fenn.

A könyvtár közösségi térként kulturális (felnőtteknek szóló irodalmi estek, tudományos előadások, kiállítások, író-olvasó találkozások, gyerekeknek szóló kreatív kézműves műhelyek, diafilm vetítések, papírszínház) és zöld szemléletű programokat (előadások, workshopok öko témában) kínál, szoros kapcsolatot ápolva a helyi kulturális intézményekkel, csatlakozva a kerületi kulturális projekthez. Az olvasáskultúra népszerűsítése, a közösségépítés és a könyvek újra felhasználásának elősegítése céljával vesz részt a könyvtár a kerület több részén elérhető, 0-24 órában nyitva álló könyvszekrények, az Óbudai Könyvmegállók üzemeltetésében.

A könyvtár számára kiemelten fontos a környezettudatos szemléletet, ami a fiókkönyvtár költözésével teljesedhetett ki. A zöld látásmód komplexen áthatja a működést, a szolgáltatásoktól elkezdve az épület üzemeltetésén keresztül az állománygyarapításig. Az intézmény fenntartható fejlődésért végzett munkáját, környezetvédelmi szemléletformáló törekvéseit a Könyvtári Egyesületek és Szervezetek Nemzetközi Egyesülése (IFLA) 2020-ban nemzetközi Zöld Könyvtár díjjal ismerte el.

A könyvtár használói, együttműködő partnerei elégedettségének megvalósulása, növelése érdekében az intézmény folyamatosan törekszik a szolgáltatások színvonalas, minőségi biztosítására és fejlesztésére, valamint az intézmény optimális működtetésére. A minőséggel kapcsolatos célkitűzések megvalósításához a teljes körű minőségirányítás (Total Quality Management, TQM) módszereit és technikáit alkalmazza.  

A minőségmenedzsmenten alapuló, magas színvonalú könyvtár szakmai tevékenységért az Óbudai Platán Könyvtár 2021-ben Minősített Könyvtár címet nyert. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett pályázat a hazai könyvtár szakma egyik legrangosabb megmérettetése. A Minősített Könyvtár címet 2021. január 22-én, a Magyar Kultúra Napján ünnepélyes, online díjátadó gálán vehette át az intézmény. A cím elnyeréséhez szükség volt a kerület támogatására, a partnerek és kollégák elkötelezett együttműködésére, olvasóink szeretetére, amit ezúton is köszönünk!

 

MUNKATÁRSAK

ÁLLÁSLEHETŐSÉG

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT

 

Az alapvetően környezetbarát szolgáltatásnak mondható könyvek, hangoskönyvek, folyóiratok kölcsönzésén túl az Óbudai Platán Könyvtár és Ezüsthegyi Könyvtárának számos további speciális szolgáltatásában, rendezvényein megjelenik az zöld szemlélet, és magával a könyvtárak épületének fenntartási módjával is tenni kíván a klímaváltozás ellen. A könyvtár elkötelezetten áll ki a környezettudatosság mellett. A zöld szemléletű könyvtár tervét 2016-ban tűzte ki célul az intézmény, és azóta minden évben, folyamatosan tesz lépéseket a megvalósulásáért.

A zöld koncepció kialakításának fontos lépése volt megvalósítani a belső és külső tér közötti kapcsolat megteremtését, a könyvtári belső és a kerti szolgáltatások összhangját. A könyvtárak épületei szelektív hulladékgyűjtéssel, energiatakarékos világítással segítik környezetüket, az udvarokon kialakított kertrész tavasztól őszig szerves része, helyszíne az olvasásnak, a kulturális programoknak. A kert nyugtató, jótékony hatása az ember mentális és érzelmi állapotára közismert. A szabadtéri olvasóterem hozzájárul a stresszcsökkentéshez, a feloldódás előmozdításához, nyugodt környezetet teremt akár az elszigeteltségre és elmélyülésre, akár a csendes beszélgetésre vágyó látogatók számára. Mindemellett könyvtáraink saját külön gyűjteménnyel rendelkeznek a témában, amit „Öko sarok” név jelez, illetve az állománygyarapításban is tudatosan nagy hangsúlyt kap az új öko témájú dokumentumok beszerzése. A kültéri olvasási lehetőség mellett a kertben és az épületben is egyaránt elérhető a wifi szolgáltatás, lehetőséget teremtve a saját eszközök használatára.

A könyvtár számos korosztály számára szervez kulturális és szabadidős programokat. Többek között irodalmi esteket, könyvbemutatókat, ismeretterjesztő előadásokat, csoportos foglalkozásokat, melynek egy része a rendelkezésre álló szabadtéren valósul meg. Emellett nagy hangsúly esik a programszervezésben a zöld témákra. A rendezvényekkel az intézmény szeretne segítséget nyújtani abban, hogy mindenki a maga módján klímatudatos változásokat tudjon elérni a saját életében.

Ezenkívül fiókkönyvtárunkban, az Ezüsthegyi Könyvtárban olyan speciális zöld szolgáltatások is bevezetésre kerültek, mint az országban még egyedülállóan működő magkönyvtár.

ZÖLD KÖNYVTÁR DÍJ

Az IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions = Könyvtári Egyesületek és Szervezetek Nemzetközi Egyesülése) mindig jelentős feladatot vállalt a nemzetközi kultúrpolitikai és a könyvtár szakmai törekvések formálásában és adaptálásában. Feladatát több szekcióban és speciális érdeklődésű csoportban valósítja meg. A szervezetek közül kiemelkedik az ENSULIB (Environment, Sustainability and Libraries Special Interest Group = Környezetvédelmi, Fenntarthatósági és Könyvtárak Különleges Érdekcsoportja), amely a könyvtárak fenntarthatósággal kapcsolatos fejlesztéseivel, szolgáltatásaival, erőforrásaival, a különböző környezetbarát gyakorlatok alkalmazásával és szemléletformálással foglalkozik.

Az IFLA – ENSULIB 2020-ban ötödik alkalommal hirdette meg a De Gruyter Kiadó támogatásával a Zöld Könyvtár Díj pályázatát (Green Library Award), amely felhívásra könyvtárunk is pályázott.

Az Óbudai Platán Könyvtár Ezüsthegyi Könyvtárának pályázata

Az Óbudai Platán Könyvtár és Ezüsthegyi Könyvtára települési könyvtárként működik Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata fenntartásában. Alapfeladata a III. kerületi lakosság és vonzáskörzetének közkönyvtári ellátása, a tárgyi és szellemi kultúra értékeinek gyűjtése, rendszerezése és közvetítése. Küldetésének tekinti, hogy jellemzően a kerület és vonzáskörzetében élők változó információs igényei szerint gyűjtse, rendszerezze, szolgáltassa dokumentumait. Tudásalapú társadalom intézményeként szabad, korlátozás nélküli hozzáférést biztosít a dokumentumokhoz és az információhoz, támogatva az információs esélyegyenlőség megvalósulását. Kulturális intézményként részt vesz a kulturális alapellátás biztosításában.

Stratégiai terve és jövőképe által is meghatározott célja olyan közösségi helyszínként segíteni a közösségépítést, ahol az olvasói igényekhez alakított és speciális szolgáltatásai mellett az élményszerzés része a mindennapoknak. A kerület és környéke kulturális értékközvetítőjeként esélyt biztosít a társas érintkezésre a kora gyermekkortól az aktív idős korig.

A könyvtár munkatársai elkötelezettek abban, hogy a közösen elfogadott minőségirányítási értékek és elvek szerint, a használói igényekhez igazítva alakítsák, fejlesszék és folyamatosan magas színvonalon biztosítsák a szolgáltatásokat.

A minőséggel kapcsolatos célkitűzéseink megvalósításához a teljes körű minőségirányítás (Total Quality Management, TQM) módszereit, a PDCA elvét alkalmazza.

 

1. Nyilvános dokumentumok

Óbudai Platán Könyvtár Használati szabályzata

Óbudai Platán Könyvtár Ezüsthegyi Könyvtárának Használati szabályzata

Fenntartói nyilatkozat

Szervezeti és Működési Szabályzat

Panaszkezelési szabályzat

Küldetésnyilatkozat

Jövőkép

Minőségpolitikai nyilatkozat

Szervezeti értékrend

Stratégiai terv 2018-2022

Munkatervek, beszámolók

Médiamegjelenések

Használói elégedettségi és igényfelmérések

Pályázati beszámolók

 

2. Belső dokumentumok

A belső dokumentumok a munkatársak számára belső információs rendszerünkben hozzáférhetők.

2.1. Vezetéssel kapcsolatos dokumentumok

A Minőségirányítási Tanács (MIT) ügyrendje, értekezletek beszámolói

Továbbképzési terv 2018-2022

Éves beiskolázási tervek 2018, 2019, 2020 

Kompetencia felmérés 2017, 2019

2.2. Emberi erőforrásokkal kapcsolatos dokumentumok

Dolgozói elégedettségmérés 2017

Teljesítmény értékelés 2018, 2019

2.3. Partnerkapcsolatok és erőforrások

Partnerlista

Partneri elégedettségi felmérés az intézménnyel együttműködő óvodák körében 2019

2.4. Folyamatok

Folyamatábrák, leírások, kockázatelemzések

2.5. Könyvtári önértékelés 2019