minőségmenedzsment

Az Óbudai Platán Könyvtár és Ezüsthegyi Könyvtára települési könyvtárként működik Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata fenntartásában. Alapfeladata a III. kerületi lakosság és vonzáskörzetének közkönyvtári ellátása, a tárgyi és szellemi kultúra értékeinek gyűjtése, rendszerezése és közvetítése. Küldetésének tekinti, hogy jellemzően a kerület és vonzáskörzetében élők változó információs igényei szerint gyűjtse, rendszerezze, szolgáltassa dokumentumait. Tudásalapú társadalom intézményeként szabad, korlátozás nélküli hozzáférést biztosít a dokumentumokhoz és az információhoz, támogatva az információs esélyegyenlőség megvalósulását. Kulturális intézményként részt vesz a kulturális alapellátás biztosításában.

Stratégiai terve és jövőképe által is meghatározott célja olyan közösségi helyszínként segíteni a közösségépítést, ahol az olvasói igényekhez alakított és speciális szolgáltatásai mellett az élményszerzés része a mindennapoknak. A kerület és környéke kulturális értékközvetítőjeként esélyt biztosít a társas érintkezésre a kora gyermekkortól az aktív idős korig.

A könyvtár munkatársai elkötelezettek abban, hogy a közösen elfogadott minőségirányítási értékek és elvek szerint, a használói igényekhez igazítva alakítsák, fejlesszék és folyamatosan magas színvonalon biztosítsák a szolgáltatásokat.

A minőséggel kapcsolatos célkitűzéseink megvalósításához a teljes körű minőségirányítás (Total Quality Management, TQM) módszereit, a PDCA elvét alkalmazza.

 

1. Nyilvános dokumentumok

Óbudai Platán Könyvtár Használati szabályzata

Óbudai Platán Könyvtár Ezüsthegyi Könyvtárának Használati szabályzata

Házirend az Óbudai Platán Könyvtárban 

Házirend az Óbudai Platán Könyvtár Ezüsthegyi Könyvtárában 

Fenntartói nyilatkozat

Szervezeti és Működési Szabályzat

Panaszkezelési szabályzat

Küldetésnyilatkozat

Jövőkép

Minőségpolitikai nyilatkozat

Szervezeti értékrend

Stratégiai terv 2018-2022

Munkatervek, beszámolók

Médiamegjelenések

Használói elégedettségi és igényfelmérések

Pályázati beszámolók

 

2. Belső dokumentumok

A belső dokumentumok a munkatársak számára belső információs rendszerünkben hozzáférhetők.

2.1. Vezetéssel kapcsolatos dokumentumok

A Minőségirányítási Tanács (MIT) ügyrendje, értekezletek beszámolói

Továbbképzési terv 2018-2022

Éves beiskolázási tervek 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 

Kompetencia felmérés 2017, 2019

2.2. Emberi erőforrásokkal kapcsolatos dokumentumok

Dolgozói elégedettségmérés 2017

Teljesítmény értékelés 2018, 2019

2.3. Partnerkapcsolatok és erőforrások

Partnerlista

Partneri elégedettségi felmérés az intézménnyel együttműködő óvodák körében 2019

2.4. Folyamatok

Folyamatábrák, leírások, kockázatelemzések

2.5. Könyvtári önértékelés 2019