ESTERHÁZY PÉTER IRODALOMGYŰJTEMÉNY

Művei: 

Bevezetés a szépirodalomba

Biztos kaland : Esterházy Péter és Czeizel Balázs könyve

Búcsúszimfónia : a gabonakereskedő : komédia három felvonásban

A bűnös

Daisy :  Opera semiseria egy felvonásban

Drámák

Egyszerű történet vessző száz oldal : a kardozós változat

Egyszerű történet vessző száz oldal : a Márk-változat

Esti

Az évek iszkolása

Fancsikó és Pinta ; Pápai vizeken ne kalózkodj!

Fancsikó és Pinta : írások egy darab madzagra fűzve

Függő :  Bevezetés a szépirodalomba

Függő : bevezetés a szépirodalomba : [teljes, gondozott szöveg]

Fuharosok :  Regény

Hahn-Hahn grófnő pillantása :  Lefelé a Dunán

A halacska csodálatos élete

Harmonia caelestis

Hasnyálmirigynapló

Hét utolsó szó

Hrabal könyve

Javított kiadás : melléklet a Harmonia caelestishez

Egy kék haris

Kis magyar pornográfia : Bevezetés a szépirodalomba

Ki szavatol a lady biztonságáért? : Bevezetés a szépirodalomba

A kitömött hattyú : Írások

Egy nő

Az olvasó országa : esszék, cikkek 2003-2016

Pápai vizeken ne kalózkodj!

Rubens és a nemeuklideszi asszonyok : három dramolett

Semmi művészet

A szabadság nehéz mámora : válogatott esszék, cikkek, 1996-2003

A szív segédigéi :  Bevezetés a szépirodalomba

Termelési-regény : (kisssregény)

Tizenhét hattyúk

Utazás a tizenhatos mélyére

 

Antológiák: 

Duna : Egy antológia

Élet és Irodalom : antológia, '96

Isten tenyerén ülünk

Körkép 81 : harminchárom mai magyar elbeszélés

Körkép 83 : harminc mai magyar elbeszélés

Körkép 85 : harmincöt mai magyar elbeszélés

Körkép 86 : harmincegy mai magyar elbeszélés

Körkép 87 : huszonhét mai magyar elbeszélés

Körkép 88 : huszonhét mai magyar elbeszélés

Körkép 89 : huszonhárom mai magyar elbeszélés

Körkép 91 : harmincegy mai magyar író kisprózája

Körkép 2005 : huszonöt mai magyar író kisprózája

Körkép 2008 : tizenkilenc mai magyar író kisprózája

Körkép 2009 : huszonkét mai magyar író kisprózája

Körkép 2010 : huszonkét mai magyar író kisprózája

Körkép 2011 : huszonkét mai magyar író kisprózája

Körkép 2016 : harminchét mai magyar író kisprózája

Kortárs irodalmi olvasókönyv : szemelvények, íróportrék, bibliográfia

Magánérzetek : antológia

Mai magyar elbeszélők

Mátyás-ponyva : kortárs írók történetei

A medveölő fia : Fiatal prózaírók antológiája

Moro úr sikeres lefagyasztása

Novellisták könyve, 2005 : 68 novella, portré, (ön)életrajz, miniesszé

Öt párbeszéd

Szénszünet : irodalmi paródiák

Egy történet

Üveggolyók

 

Filmek:

Idő van  

 

Hangoskönyvek:

Egy nő  

Fancsikó és Pinta : írások egy darab madzagra fűzve, amely két darabkából van eggyé bogoz

Ha minden jól megy

Harmonia caelestis

 A mi a bánat 

Oratorium balbulum

Semmi művészet

 

Elemzések, tanulmányok, emlékezések Esterházyról és műveiről: 

303 magyar regény, amit el kell olvasnod, mielőtt meghalsz

Barátaim könyve

Diptychon :  Elemzések Esterházy Péter és Nádas Péter műveiről, 1986-88

Életrajztár : magyar költők, írók életrajzai középiskolásoknak

Az értelmezés szükségessége : tanulmányok Kertész Imréről

Kötelező olvasmányok lexikona : [100 mű elemzése]

Másodfokon : írások Esterházy Péter Harmonia caelestis és Javított kiadás című műveiről

A megrendülés segédigéi : EP 1950-2016

A Mindszenty-per

Novellák a középiskolában :  elemzések

Ötven nagyon fontos regény : műismertetés és műelemzés

Prózafordulat

Súlyok és hangsúlyok : írások az utóbbi két évtized magyar irodalmáról : 1989-2009

Szó, elbeszélés, metafora : műelemzések a XX. századi magyar próza köréből

Szürke eminenciások a magyar történelemben

"Térkép repedésekkel" :  A társadalmi értéktudat változásai novellaelemzések tükrében

Túl minden határon : a magyar irodalom külföldön

A zsarnokság szépsége : tanulmányok a totalitarizmus művészetéről

Alexa Károly: A szerecsen komornyik :  művek, életművek

Angyalosi Gergely: Kritikus határmezsgyén

Balassa Péter: Észjárások és formák : Elemzések és kritikák újabb prózánkról, 1978-1984 

Balassa Péter: Mindnyájan benne vagyunk : Nádas Péter művei

Balassa Péter: Segédigék : Esterházy Péter prózájáról

Balassa Péter: A színeváltozás :  Esszék

Balassa Péter: Törésfolyamatok

Bányai János: Író(k), könyv(ek), prózá(k)

Bazsányi Sándor: "Fehéret, feketét, tarkát..." : változatok az iróniára

Benyovszky Krisztián: Rácsmustra : regényes olvasónapló Kaffka Margittól Bodor Ádámig

Birnbaum, Marianna D.: Esterházy-kalauz : Marianna D. Birnbaum beszélget Esterházy Péterrel ; A próza iskolája, 1988-2000

Birney, Betty G.: Esterházy, Konrád, Spiró Jeruzsálemben : [három beszélgetés]

Biró Mária: Irodalmi alkotások elemzése logikusan, 12.

Bodnár György: Jövő múlt időben :  tanulmányok, esszék, kritikák

Bojtár Endre: A kelet-européer pontossága : esszék irodalomról és az irodalom elméletéről

Bojtár Endre: Egy kelet-européer az irodalomelméletben

Csányi Vilmos: A globális elme : elmélkedések a világról

Cselényi László: Sokágú síp : barangolás az újabb magyar irodalomban

Dobos István: Az én színrevitele : önéletírás a XX. századi magyar irodalomban

Dobos István: Az irodalomértés formái

Domokos Mátyás: Átkelés, áttűnés : Tanulmányok, kritikák, emlékezések

Elekes Szentágotai Blanka: Kötelező olvasmányok tartalma és elemzése : [a középiskola negyedik osztálya számára]

Fűzfa Balázs: "...Sem azé, aki fut..." : Ottlik Géza Iskola a határon című regénye a hagyomány, a prózapoétika, a

Gáll István: Hullámlovas

Grendel Lajos: A modern magyar irodalom története : magyar líra és epika a 20. században

Kálmán C. György: Mű- és valódi élvezetek

Kappanyos András: Hová tűnt a huszadik század?

Kenyeres Zoltán: A lélek fényűzése

Kis Pintér Imre: Helyzetjelentés

Kulcsár Szabó Ernő: Esterházy Péter

Kulcsár Szabó Ernő: A magyar irodalom története, 1945-1991

Kulcsár Szabó Ernő: Műalkotás, szöveg, hatás

Liszka Györgyi, Cs.: Ezüstszálon

Máthé Andrea: A könyv csábítása : tanulmányok, esszék, kritikák

Menyhért Anna: Elmondani az elmondhatatlant : trauma és irodalom

Mészáros Márton: Mai magyar irodalmi olvasókönyv : bevezetés a kortárs magyar irodalom olvasásába

Mohai V. Lajos: Tanmesék Danilo Kiš-től : szövegek innen-onnan

Németh G. Béla: Írók, művek, emberek

Németh Zoltán: Olvasáserotika : esszék, kritikák, tanulmányok - az élvezet szövegei

Palkó Gábor: Esterházy-kontextusok : közelítések Esterházy Péter prózájához

Pomogáts Béla: Az újabb magyar irodalom, 1945-1981

Rákai Orsolya: Utazások a fekete királynővel : írások írókról és irodalomról

Rákosné Ács Klára: Vallanak a betűk : Személyiségek és életutak pszichografológiai megközelítése

Reményi József Tamás: Magyar irodalom, 1945-1995 :  műelemzések

Reményi József Tamás: Zsurnál : újságos kritikák

Simkó János: Chaplin kalapja : híres emberek kedvenc tárgyai

Szabó Gábor: "...Te, ez iszkol" : Esterházy Péter Bevezetés a szépirodalomba című műve nyomában

Szávai János: Zsendül-e a fügefa ága?

Szegedy-Maszák Mihály: Újraértelmezések

Szegedy-Maszák Mihály: "A regény, amint írja önmagát" :  elbeszélő művek vizsgálata

Szegő András: Íróportrék

Szirák Péter: Folytonosság és változás : a nyolcvanas évek magyar elbeszélő prózája

Takács Ferenc: Mobilis in mobile : esszék és kritikák a Mozgó világ-ból

Tarján Tamás: Könyvbölcső : röpkritikák, 2002-2008

Tarján Tamás: Körnégyszög : vonások alkotókról és művekről

Thomka Beáta: Glosszárium

Toldi Éva: "Összetartozó neszek" : versről, prózáról

Toót H. Zsolt: Prózaporond : olvasatok

Tüskés Tibor: Novelláról novellára : novellaelemzések Csáth Gézától Esterházy Péterig

Tüskés Tibor: Titokkereső :  [Művek és műelemzések] : Novellaelemzések Csáth Gézától Esterházy Péterig

Vámos Miklós: Kedves kollégák

Vasy Géza: Az 1945 utáni magyar irodalom alkotói

Zsadányi Edit: A másik nő : a női szubjektivitás narratív alakzatai

 

internet:

Digitális Irodalmi Akadémia

https://pim.hu/hu/dia/dia-tagjai/esterhazy-peter

fotók

https://www.youtube.com/watch?v=xLmn4k1xuMw&feature=emb_logo