álláslehetőség

az Óbudai Platán Könyvtár

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

gyerekkönyvtáros

munkakör betöltésére

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Budapest, 1031 Budapest, Arató Emil tér 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A gyerekkönyvtár olvasószolgálati feladatainak ellátása (tájékoztatás, kölcsönzés), a gyerekeknek szóló dokumentumok raktári rendjének fenntartása, állománygondozás, a feladathoz kapcsolódó adminisztráció elvégzése. Részvétel az állománygyarapítási munkában. Könyvtárhasználati foglalkozások, valamint könyvtári bemutató órák, játékos foglalkozások tematikájának kidolgozása, foglalkozások tartása. Rendezvények, tematikus órák szervezése a gyerek és ifjúsági korosztálynak. Munkakörét érintő témában sajtóanyagok készítése. Kapcsolattartás a kerületi nevelési és oktatási intézményekkel.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • főiskola, könyvtáros, illetve óvodapedagógus vagy tanító könyvtáros képesítéssel
 • hasonló munkakörben - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat
 • felhasználói szintű Internetes alkalmazások
 • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • drámapedagógiai végzettség
 • drámapedagógiai - legalább 1-3 év szakmai tapasztalat
 • felhasználói szintű Corvina vagy másik integrált könyvtári rendszer használata
 • ECDL

Elvárt kompetenciák:

 • kiváló szintű kommunikációs és kapcsolatteremtési készség
 • rugalmasság, együttműködő készség
 • kreativitás, pozitív hozzáállás a feladatokhoz
 • önálló munkavégzés

Előnyt jelentő kompetenciák:

 • Web 2.0
 • szervezőkészség
 • kiváló szintű kézügyesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: motivációs levél, részletes, fényképes önéletrajz - iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 2.

A pályázatok benyújtásának módja: elektronikus úton Pőcze Márta részére a pocze.marta@kszki.obuda.hu e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • platankonyvtar.hu - 2019. április 5.
 • obuda.hu - 2019. április 5.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: Az írásbeli pályázat után a kiválasztottakkal szóbeli interjú előzi meg a döntést. A pályázat eredményéről a pályázó írásban, e-mailben tájékoztatást kap a pályázat elbírálásától számított 15 napon belül. A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a platankonyvtar.hu honlapon szerezhet.