"Az anekdota tehát történelmi tréfa”

A RENDEZVÉNY ELMARAD

Az anekdotizmus szerepe és megújítása Esterházy Péter műveiben

Gintli Tibor egyetemi docens előadása

2020. április 21-én 18 órakor

 Esterházy 70

Esterházy Péter neve a magyar próza radikális megújításával fonódott össze az irodalmi köztudatban. Kevésbé ismert, hogy Esterházy epikája a magyar irodalom olyan nagy tradíciójú hagyományához is szorosan kötődik, mint az anekdotikus elbeszélésmód. Az előadás azt igyekszik bemutatni, hogyan kapcsolódik a szerző életműve ehhez az örökséghez, és miként újítja meg annak ismert poétikai eljárásait.