Biblia és reformáció

Dr. Pecsuk Ottó egyetemi adjunktus, a Magyar Bibliatársulat főtitkára

vallástörténeti előadása

október 26-án 18 órakor

a bibliaolvasás és -fordítás reformációban betöltött szerepéről