Titkos írás : Állambiztonsági szolgálat és irodalmi élet 1956-1990

A kötet szerzőjével, Szőnyei Tamással az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára munkatársával Gyimesi László költő, író beszélget

2012. október 18-án 17 órakor.

Részlet a  Bevezetőből:
Titkosszolgálati szempontból az irodalom alig különbözött a sporttól vagy akár a nehézipartól. Az irodalmi szféra szereplőinek megfigyelésével kapcsolatos döntések meghozatalában egyvalami egészen biztosan nem volt kritérium: a művészi kvalitás. Zseni vagy dilettáns, befutott vagy háttérbe szorított, hivatásos vagy műkedvelő – mindegy. Ha olyasmit írt és/vagy pláne terjesztett, ami politikailag „félreérthető” – azaz ellenségesen érthető – volt, illetve állambiztonsági szempontból érdekes körökben mozgott, az az elhárítás számára feladatot jelentett. Külön kérdés, miként oldották meg az adott feladatot, de az irodalmi érték mellékességének tényéből következően kutatásom irányainak meghatározásakor magam sem lehettem tekintettel a minőségre, illetve arra, hogy személy szerint én mit tartok színvonalasnak, kit, mit olvasok szívesebben.
Dokumentumok segítségével igyekeztem bemutatni, miként foglalkozott 1956 és 1990 között az állambiztonsági szolgálat az irodalmi élettel.