beiratkozás

beiratkozási díj

felnőtt olvasók

2400 Ft / év

16 éven felüli diákok

1200 Ft / év

nyugdíjasok 70 év alatt

1200 Ft / év

gyeden, gyesen lévők

1200 Ft / év

főállású anyák (GYET)

1200 Ft / év

regisztrált munkanélküliek

1200 Ft / év

jövedelempótló támogatásban részesülők

1200 Ft / év

 

50%-os kedvezményben részesülnek

az érvényes diákigazolvánnyal rendelkező 16 éven felüli diákok, a nyugdíjasok, a regisztrált munkanélküliek, gyeden, gyesen lévők, a főállású anyák (GYET), és akik jövedelempótló támogatást kapnak.

Mentesülnek a beiratkozási díj fizetése alól

a 16 éven aluliak; a 70 éven felüliek; a közgyűjtemények dolgozói; (lásd: 6/2001. (I. 17.) Korm. rendelet a könyvtárhasználókat megillető egyes kedvezményekről) ; a súlyosabb rokkant (II., I. rokkantsági csoport), látás- és hallássérültek, mozgáskorlátozottak; Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának fenntartásában működő intézmények közalkalmazottai; Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának köztisztviselői; a III. kerületben működő állami vagy önkormányzati fenntartású közoktatási intézmények pedagógusai. 
A kedvezmények csak a megfelelő igazolvánnyal vehetők igénybe.

A könyvtárba beiratkozhat

 • jogilag cselekvőképes, nagykorú magyar állampolgár;
 • a 18 év alatti és más jogilag nem cselekvőképes személy a törvényes képviselőjének kezessége mellett;
 • a tartózkodási vagy bevándorlási engedéllyel rendelkező külföldi állampolgár, amennyiben az engedély a beiratkozás napjától számított legalább 90 napig érvényes és érte jogilag cselekvőképes nagykorú magyar állampolgár kezességet vállal;
 • a magyar igazolvánnyal vagy a magyar hozzátartozói igazolvánnyal rendelkező külföldi állampolgár a magyar állampolgárokra vonatkozó általános feltételekkel.

A könyvtári tagság feltételei

 • A beiratkozott olvasó nyilatkozat aláírásával a használati szabályokat magára nézve kötelezően elfogadja.
 • Kezesnek a tagság létesítésekor egyszeri kezességi nyilatkozatot kell tennie.
 • A beiratkozásért a könyvtár éves díjat szed. A díjfizetés rendjét a melléklet tartalmazza. Az olvasójegy 12 hónapra érvényes. A kezessel váltott olvasójegy érvényessége megszűnik a kezesség visszavonásának napján.

Az olvasójegy elvesztését be kell jelenteni. A könyvtár visszaélés esetén a következményekért felelősséget nem vállal. Az érvényességi időn belül elveszett kölcsönzői olvasójegyet a könyvtár díj fizetése ellenében pótolja.
A beiratkozáskor, a kezesség vállalásakor és az adatok megváltozásakor a személyi adatokat, hitelt érdemlően igazolni kell.

A beiratkozáshoz, a regisztráláshoz és a kezesség vállalásához szükséges személyi adatok:

 • név, leánykori név;
 • anyja neve;
 • születési hely és idő;
 • állandó lakcím, tartózkodási vagy levelezési cím.

A használónak joga van megtekinteni az adatait.
A könyvtár a használók adatait a törvényi előírásoknak megfelelően kezeli.